Strumest OÜ tegevust on toetanud PRIA läbi maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse. Oleme saanud toetust uute seadmete soetamiseks, mis aitab tõsta toodangu mahtu ning kvaliteeti. Meie eesmärk on kvaliteetsete siseviimistlusmaterjalide valikut pidevalt laiendada ning jätkuvalt leida igale kliendile sobilik lahendus.